Det er egentlig ganske enkelt, dette med resirkulering av emballasje for en sirkulær økonomi. Det som ikke er like enkelt, er å resirkulere emballasje bestående av ulike typer materialer.

Når emballasjen er laget av samme materiale som etiketten så kan de sorteres og håndteres som ett avfallsprodukt. Det er dette vi kaller for monomateriale. Da øker muligheten for at emballasjen sorteres på riktig måte, og dermed resirkuleres.

Gjenvinning er viktig for den sirkulære økonomien

Ifølge Avfall Norge vil gjenvinning av avfall spille en sentral rolle i den sirkulære økonomien i lang tid fremover. Ressurser som kan resirkuleres og brukes om igjen i «det uendelige», er selve definisjonen av en sirkulær økonomi. Videreutviklingen av monomaterialer og metoder for å automatisere sortering av resirkulerbare monoprodukter blir nødvendig for bedrifter som ønsker en sirkulær forretningsmodell.

– I en sirkulær økonomi er avfall først og fremst råstoff for ny produksjon. Dette medfører en betydelig reduksjon i mengden jomfruelige ressurser som brukes, mer effektiv utnyttelse, økt gjenbruk og reparasjon, og gjenvinning av det som fortsatt blir avfall, skriver Avfall Norge på sine nettsider.

Last ned gratis e-bok: Emballasje- og etikettrendene du ikke kan overse i 2021

Chipsposene som gikk fra 5 lag til resirkulerbar

Chipsposer har tidligere vært en versting når det kommer til resirkulering. Tradisjonelt sett ble posene satt sammen av 4-5 lag med forskjellige materialer. Gjerne i en kombinasjon av ulike plast og aluminiums materialer. Både plast og aluminium er resirkulerbare i seg selv, men ikke når de er satt sammen til et flerlagsmateriale med ulike komponenter.

Sørlandschips var i februar 2019 først ute med en aluminiumsfri chipspose som kunne sorteres som plastemballasje. Deretter utviklet de en chipspose i en blanding av papir og plast. Denne mottok en del kritikk da blandingsmaterialet gjorde posen vanskelig å resirkulere.

Orkla kom hakk i hæl med Kims potetgullpose et par måneder senere, som både kunne sorteres og resirkuleres takket være sin konstruksjon i monoplast.

Heldigvis har Orkla opprettholdt bruken av monoplast-posene:

"I Orkla bruker vi stadig mer monoplast i emballasjen til våre spiselige produkter. I 2019 lanserte vi for eksempel KiMs-emballasje i monoplast – Norges første gjenvinnbare potegullpose. Vi har nylig gått over til monoplast-emballasje på Totenflak, Nidar Favoritter og Doc halslinser.." skriver de i en nylig pressemelding.

Plastflaskene som ikke ble resirkulert som antatt

Her i Norge var det Orkla, med sine ketchupflasker fra Idun, som først oppdaget at helautomatiserte sentralsorteringsanlegg sorterte flaskene som ikke-gjenvinnbare.

Flaskene var laget av polypropylen (PP), og etikettene av polyetylen (PE). Flaskene ble derfor sortert til forbrenning, istedenfor resirkulering.

Da Idun Tomatketchup så vel som Idun Sennep fikk nye etiketter vinteren 2019, ble det anslått at resirkuleringsgraden på flaskene økte med 70 %.

HolyGrail-prosjektet kan bli den hellige gral av resirkulering

Nå som et økende antall sorteringsanlegg går fra manuell til automatisk sortering, blir det spesielt viktig at sensorene ved gjenvinningsstasjonene kan avlese og tyde ulike materialer korrekt.

HolyGrail-prosjektets tilnærming har vært å forbedre den automatiserte gjenkjenningen og sorteringen gjennom å teste ut merking av ulike emballasjer med synlige og usynlige koder.

Koden kan inneholde informasjon som plasttype, produktprodusent, innhold og komponenter i sperresjiktet etc. Emballasjen kan da lagre informasjon gjennom hele verdikjeden, og den komplette livssyklusen til emballasjen blir tydeliggjort.

HolyGrail-prosjektet kan derfor effektivisere sorteringen gjennom avlesing av disse kodene og øke resirkuleringsgraden ytterligere. Nå er del to av prosjektet blitt videreført. 

Vi i Skanem Norge er stolte av å være en del av Holy Grail 2.0-prosjektet som assosiert medlem og planlegger å være en aktiv del av organisasjonen. Vi har levert flere etikett- og produktdekoreringsløsninger i Skandinavia og har nå både digitale og Flexo relaterte etiketter med de nødvendige tekniske løsninger på plass.

Procter & Gamble prøver ut merkingen på utvalgte produkter i samarbeidet med Tomra, og det blir spennende å følge med på den globale utvikling.

Her i Skanem vet vi hvor viktig det er med kontinuerlig innovasjon, for oss selv og for våre kunder. Bransjen vår har et enormt potensial og ansvar ­­for å bidra til en sirkulær økonomi. Nettopp derfor er vi fokuserte på å kartlegge innovative løsninger, som effektiviserer og realiserer kundene våre sine bærekraftsmål. Hvem vet – kanskje dette virkelig ble den hellige gral av resirkulering?

LAST NED E-BOK:  Emballasje- og etikettrender 2021