En blomst, to blader, en svane eller kanskje en frosk? Dette er bare noen av symbolene som blir stemplet på forskjellige emballasjer her i Norge for å vise at produktet på en eller annen måte er etisk eller miljøvennlig. Selv om du som produsent vet hva alle disse symbolene betyr, bør du likevel stille deg selv spørsmålet: «Gjør kundene dine det samme?»

Merkeordninger skal gi viktig informasjon om hvordan varen er produsert, og er ment for å gjøre det lettere for forbruker å ta bevisste valg. Når du har gjort alt riktig for å emballere mer bærekraftig, lønner det seg å vise det frem. Særlig fordi kundene dine ønsker det.

Undersøkelser viser nemlig at enkelte produkter med bærekraftig merking øker dobbelt så fort som konkurrenter.

Last ned gratis e-bok: Emballasje- og etikettrendene du ikke kan overse i 2021

Hjelp kundene dine til å forstå hva som er bærekraftig 

Miljømerking av produkter og etiketter

Det finnes en mengde merkeordninger, både norske og utenlandske, som skal vise forbrukeren at produktet på innsiden er bærekraftig. I en typisk matvarebutikk finner du godt over 100 slike merker. Noen står det offentlige bak og noen er bransjens egne. Noen er gode og informative, mens andre kan være mer egnet til å forvirre.  

Når du har jobbet med emballasjeutvikling en god stund, vet du at det å bli mer bærekraftig er en sammensatt prosess. Tiltak som kan ha miljøfordeler i ett ledd, kan øke miljøulempene i andre. 

Et eksempel er PET-plastemballasje og in-moulde etiketter. Med IML-teknologi smeltes designet ned i plasten, slik at etiketten blir integrert i emballasjen og oppleves som et monoprodukt, noe som tilsynelatende kan virke som et mer miljøvennlig alternativ med tanke på gjenvinning.

Les mer: Slik blir emballasjen din mer bærekraftig

Dette er imidlertid ikke tilfellet med in-moulde etiketter, fordi den innsmeltede etiketten med sine farger gjør plasten så skitten at den ikke kan gjenvinnes. Plasten går til forbrenning i stedet. I tillegg brukes det masse energi på å smelte produktet sammen.  

I et slikt tilfelle vil selvklebende etiketter være et mer bærekraftig alternativ, selv om emballasjen ikke er et monoprodukt. I tillegg kan det vurderes limkvaliteter som enkelt kan vaskes av når etiketten skal skilles fra emballasjen. 

Følg bærekraftige bransjestandarder når det gjelder emballasje 

Den nederlandske innkjøpsforeningen Superunie har utarbeidet en trafikklysmodell over hvilke materialløsninger som er tilrådelig når det gjelder bærekraftig plastemballasje

For PET-emballasje anbefaler de at du bør unngå: 

  • Fulltrykt/ikke-gjennomsiktig plast 
  • Full farget ShrinkSleeves som dekker opp mot 95% av emballasjen. 
  • In-moulde etiketter  
  • Ikke-avtagbare PE- eller PP-etiketter 

Samtidig gir de grønt lys for:  

  • Etiketter eller sleeves (PE/PP) som lett kan fjernes fra emballasjen på gjenvinningsstasjonen 
  • Lim som er vannløselig ved rundt 60o 
  • Farger som ikke er giftige og mindre migreringsfarlige. 

I mange tilfeller er det slik at det forbrukere tror er miljøvennlig, ikke nødvendigvis er det. I takt med strengere krav fra myndighetene, må du ofte betale for de miljøsyndene du gjør når emballasjen når gjenbruksstasjonen. Derfor lønner det seg å tenke helhetlig rundt emballasjens livsløp, slik at de samlede miljøbelastningene kan kartlegges.   

Vis forbruker at plasten din er ren  

Målene fra EU og norske myndigheter er at 50 prosent av plastemballasjen skal materialgjenvinnes innen 2025. For å nå dette målet må vi gjenvinne 50.000 tonn mer plast enn det vi gjør i dag. Ønsker du å vite mer om hvordan bransjen jobber for å løse utfordringene med bruk av plast, kan du laste ned veikart for sirkulær plastemballasje i Norge her. Skanem Norge er partner og bidragsyter for ulike prosjekter i denne sammenheng, så ta gjerne kontakt for mer detaljer.  

Riktig merking av emballerte produkter er viktig for å sikre at emballasjen blir resirkulert. Når piktogrammer er trykket på emballasjen vil dette minne forbruker på å kildesorter, og dermed øke mengder riktig sortert emballasje.

Piktogram resirkulering Grønt Punkt minimum størrelse

Andre tiltak du gjør for at dine produkter og emballering skal bli mer bærekraftig, bør du også markedsføre.

Mindre plast i emballasje rema 1000Se for eksempel til REMA 1000, som viser hvordan de jobber med et mer miljøvennlig plastforbruk ved å merke produkter med «vi har redusert plasten» eller «gjenvunnet plast».

Miljøprogram for produksjon av etiketter

I Skanem jobber vi etter et eget miljøprogram for våre etiketter. Det innebærer at våre eksperter på miljø og bærekraft gjør en fullstendig analyse av din emballering og forsyningskjede, i den hensikt å redusere det totale karbonavtrykket. På denne måten kan vi utvikle løsninger som er spesialtilpasset ditt spesifikke produkt.

Hvis du er usikker på om din emballering har utnyttet sitt bærekraftige potensiale til det fulle, kan vi hjelpe deg til å finne det ut.

Ta kontakt med våre miljøeksperter, så er du ett skritt nærmere et grønnere produkt, eller last ned e-boken under for enda mer faglig påfyll.

LAST NED E-BOK:  Emballasje- og etikettrender 2021