Det blir stadig høyere forventninger til at bedrifter skal jobbe for å kutte i utslippene sine. Mange produsenter har allerede begynt å bruke mer miljøvennlige materialer i sine emballasjer, men ikke alle har et like bevisst forhold til etikettmaterialet og har ikke tatt hensyn til detaljer som kan utgjøre en stor forskjell for gjenvinningsgraden.

Hvordan sørger du for høyest mulig resirkulerbarhet?

Så langt det lar seg gjøre bør emballasje og etikett lages i samme type materiale, så det er så enkelt som mulig å resirkulere. Det finnes for eksempel flere typer plast, som alle har forskjellige egenskaper og må gjenvinnes på ulike måter. Om emballasjen og etiketten er i forskjellige materialer er det viktig at etiketten ikke hindrer emballasjematerialet i å bli lest riktig på sorteringsanlegget. Etiketten bør ikke dekke mer enn 60 % av emballasjen.

Infinitum stiller strenge krav til etikettlimet som benyttes på PET-flasker i Panteordningen. Her må limet være løselig i blandinger og temperaturer de utsettes for i returanlegget for at flaske og etikett skal kunne skilles fra hverandre. På den måten sikrer de en «renere» gjenvinning av flaskene uten etikett og limrester.

Det kommer stadig flere resirkulerte materialer på markedet i både plast og papir. Vi ser ofte produsenter som markedsfører at emballasjen er av 100 % resirkulert materiale. Her finnes det nå løsninger med 30% - 100% resirkulerte etikettmaterialer for de som ønsker å ta steget videre.

Les mer: Slik blir emballasjen din mer bærekraftig

Gjør det lettest mulig for kundene dine

Selv om forbrukerne blir stadig mer opptatt av klima er de ikke alltid, av forskjellige grunner, så gode på å resirkulere. Noen tar seg ikke tiden til å gjøre det ordentlig, noen har kanskje ikke plass til å kildesortere, mens noen rett og slett ikke har nok kunnskap om det. Det er derfor viktig at man tenker helhetlig og legger mest mulig til rette for at det skal være enkelt å kildesortere når man utvikler en ny forpakning.

Det bør også inkluderes opplysninger om hvilke materialer forpakningen er laget av og en lett leselig forklaring på hvordan den skal sorteres på produktet for å gjøre informasjonen lett tilgjengelig for forbrukerne, og hjelpe de som er opptatt av kildesortering til å gjøre det riktig.

Les mer: Derfor trenger produktet ditt bærekraftig merking

Spennende utvikling innen materiale

Materialprodusentene utvikler stadig nye materialer som er mer bærekraftige enn dagens. For eksempel kan restavfall fra trevirkeindustrien og andre biobaserte råstoff benyttes til å lage plast. Disse plastmaterialene skal resirkuleres på lik linje som annen plast. Forskjellen er at råstoffet er biobasert, og at det reduserer behovet for fossil plast.

Vi i Skanem vet hvor viktig det er å utvikle seg hele tiden, for oss selv og for våre kunder. Bransjen vår har et enormt potensial og ansvar for å bidra til lavere klimagassutslipp. Nettopp derfor er vi fokuserte på å holde oss oppdaterte på innovative løsninger, som effektiviserer og realiserer kundene våre sine bærekraftsmål.

LAST NED E-BOK:  Emballasje- og etikettrender 2021/2022