Uforutsette hendelser kan ha en ødeleggende effekt på organisasjoner og virksomheter. Branner, klimaendringer, oversvømmelser, omskiftelige rammebetingelser eller en global pandemi kan påvirke din forsyningskjede og forretningsdrift i negativ retning. Får du ikke levert etikettene dine i tide, får du heller ikke produktene dine ut i butikkhyllene.

Det at du kan opprettholde normal forretningsdrift er viktig for oss. Derfor har vi i Skanem en beredskapsplan som sikrer leveranser i krevende tider. Takket være vår konsernmodell og lang fartstid som etikettprodusent, kan vi redusere negative ringvirkninger, slik at du kan holde forretningen i gang – også under kriser.

Med tre moderne fabrikker i Skandinavia er du sikret leveranse, uansett. I tillegg har vi fabrikker i Polen og UK som kan støtte produksjonen ved ekstrembehov i Europa. Det samme gjelder fra skandinavisk produksjon til øvrige europeiske behov.

Last ned gratis e-bok: Emballasje- og etikettrendene du ikke kan overse i 2021

Ikke la din etikettleverandør bremse forsyningskjeden

Det er ikke noe nytt at kriser i forskjellige varianter oppstår med jevne mellomrom. Likevel bør du ta høyde for at større og mindre kriser, som kan utgjøre en risiko for forsyningskjeden din, kan oppstå hyppigere nå enn tidligere. Susan Lund fra McKinsey Global Institute, sier dette gjenspeiler økte temperaturer på kloden, noe som igjen forårsaker hyppigere naturkatastrofer. I tillegg blir de globale forsyningskjedene stadig mer kompliserte, og dermed også mer sårbare.

Selv om du ikke skal gå rundt å frykte det verste hele tiden, kan det være en god ide å kartlegge sårbarheter i forsyningskjeden din. Du bør ha en forståelse av hvem du kjøper fra, og hvilke risikoer de representerer for din leveranse.

Koronakrisen har vært en vekker for mange bedrifter når det gjelder supply chain management (SCM), eller forsyningsledelse som det heter på norsk. SCM handler om å se på logistikken i hele verdiskapningskjeden. Det innebærer alt fra tradisjonell logistikk som innkjøp, lager og transport til kundelogistikk og strategiske leverandørallianser. Din etikettleverandør bør ikke representere en «missing link» i denne kjeden.

Les også: Så mye har materialvalget å si for etikettene dine

Sikre leveranse av etiketter under alle omstendigheter

Etiketten er en viktig del av produksjonskjeden din, fordi etikettens oppgave er å profilere produktet ditt best mulig. Den kan skille seg ut både når det gjelder fargevalg, papirkvalitet, klimatiske forhold og logistikk, og kan produseres med en rekke ulike effekter som preging, foliering, unik koding eller trykkfarger.

Derfor er det viktig at du får levert dine spesielle etiketter uavhengig av lokale eller globale kriser. I Skanem kan vi sikre at du får din leveranse selv i vanskelige tider fordi vi har mange fabrikker i flere land og kontinenter, og fordi fabrikkene kjøper inn de samme materialene.

I mars 2020 var det globalt mangel på visse typer plast på grunn av koronapandemien. Siden vi er rigget for at fabrikkene våre raskt kan forsyne hverandre, var det ingen av våre kunder som opplevde leveringsproblemer med emballeringen. Vi har også bistått våre bransjekolleger, som i hovedsak kun har én produksjonsenhet, i en tid der de har hatt utfordringer med materialtilgang eller trykk-kapasitet.

Les også: 10 tegn på at du bør skifte etikettleverandør

Siden vi har god tilgang på materialer, kan de forskjellige fabrikkene bistå hverandre dersom en skulle gå tom for spesielle materialer eller farger. Når vi har mange fabrikker kan de også komme hverandre til unnsetning og trykke for hverandre, dersom det oppstår kapasitetsproblemer lokalt.

På denne måten trygger vi både materialtilgang og trykkapasitet. Dette gir oss også mulighet til utvidet service innen logistikk og lagerkapasitet på kryss av de ulike land og våre kunders produksjonsenheter.

Velg en etikettleverandør som har en god beredskapsplan

Det er vanskelig å redusere risikoen for at uforutsette hendelser skal inntreffe. Jordskjelv, branner, oversvømmelser eller pandemier utspiller seg uavhengig av vår påvirkning. Det beste du kan gjøre er å minimere konsekvensene av de eventuelle hendelsene. For å beskytte forsyningskjeden din bør du samarbeide med leverandører som har en god beredskapsplan.

Når var sist du sjekket din leverandørs beredskapsplan? Og er den kun teoretisk eller faktisk testet? I Skanem kjører vi dette, ikke bare som en test, men som faktisk produksjonsstøtte tilnærmet hver uke hele året.

Før en eventuell katastrofe inntreffer bør du derfor undersøke om din etikettleverandør har en plan B, og hvor godt denne back-up-planen fungerer i en tenkt krise. Jo større produsent du er, jo viktigere er det at du har en leverandør med en uttenkt plan for kriser.

Les også: Vet du hva etikettene dine utsettes for?

For hva skjer hvis din eksisterende leverandør må stenge fabrikken i morgen? Risikoen er stor for at du ikke ville fått etikettene dine i det hele tatt.

Som Skanem-kunde ville det ikke påvirket leveransen din nevneverdig. Vi har mange fabrikker representert som raskt vil komme hverandre til unnsetning. Skjer det for eksempel noe med fabrikken i Norge, kan vi enkelt flytte produksjonen til våre fabrikker i Sverige eller Danmark. Vi produserer og leverer etiketter med samme gode kvalitet, uansett hvor etikettene våre fremstilles.

Vil du forsikre deg om at dere vil få levert etiketter midt i en krise? Ta kontakt her eller last ned e-boken under for enda mer faglig påfyll.

LAST NED E-BOK:  Emballasje- og etikettrender 2021