Det å emballere smartere og mer bærekraftig er et tema som vies stadig større oppmerksomhet. Likevel er det slik at bærekraft er mer sammensatt enn en rekke enkelttiltak med uklar effekt. Da er det ikke alltid like lett å vite hva som er de riktige og mest effektive tiltakene med tanke på miljø.  

Emballasjeoptimering handler ikke bare om å redusere emballasjemengden, men om å kontinuerlig forbedre emballasjen – i hele verdikjeden. Det vil si at emballasjen skal gi tilstrekkelig beskyttelse ved lavest mulig ressursbruk, lavest mulig miljøbelastning og høyest mulig grad av materialgjenvinning og energiutnyttelse.

Derfor er det nødvendig å gjøre grundige vurderinger av samtlige ledd i verdikjeden. Smarte valg allerede i design- og innkjøpsfasen kan gi stor effekt i så måte.

Last ned gratis sjekkliste: 21 viktige kartleggingspunkter for etikettene dine

1: Kortreist emballasje reduserer miljøbelastningen  

Transport er av stor betydning når det gjelder utslipp og energiforbruk. Transport står for en fjerdedel av Europas samlede CO2-utslipp, og må reduseres med minst 60% innen midten av århundret for å møte EUs klimamål. Kortreist emballasje kan spare miljøet for utslipp av drivhusgasser.   

Ved å velge en nasjonal leverandør for emballasje og etiketter reduseres utslippene av CO2 i forbindelse med transport. I tillegg får du en fin anledning til å markedsføre en helhetlig bærekraftig tankegang rundt produktet ditt: Hvis produktet er norsk, hvorfor ikke gå for norsk emballasje og etiketter også? Det bidrar samtidig til å opprettholde norske arbeidsplasser.    

Strenge miljøkrav nasjonalt og internasjonalt påvirker utviklingen av emballasje og emballasjeløsninger. En nasjonal leverandør kjenner disse kravene i detalj, og bør kunne tilby innovative og bærekraftige løsninger for ditt produkt.

2: Velg materialer som bidrar til økt materialgjenvinning 

For at emballasjen skal bli en del av den sirkulære økonomien, der målet er at ressurser forblir i et økonomisk kretsløp lengst mulig, må den designes for materialgjenvinning. Dette inkluderer også etiketten, der detaljer kan utgjøre en stor forskjell for gjenvinningsgraden 

Emballasje og etikett bør så langt det lar seg gjøre bestå av samme type materiale. Det finnes for eksempel ulike type plast med ulike egenskaper. En miks av ulike plasttyper kan forhindre eller redusere gjenvinning av emballasjen. Hvis både etikett og emballasje er laget av samme plasttypevil det bli lettere å sortere og gjenvinne plasten.  

Mills fikk økt sin gjenvinningsgrad på 145 tonn plastflasker ved å endre etikettmateriale. De økte gjenvinnbarheten på 145 tonn plastflasker ved å endre etiketten til samme type materiale som flasken. Orkla gjorde det samme med sine Idun-ketchupflasker og skapte en mer smidig gjenvinning av flasken i sorteringsanlegget.

Les også: Bruk av monomateriale for en sirkulær økonomi

3: Velg et etikettdesign som gjør det lett å kildesortere 

For at en emballasje skal kunne resirkuleres må du ha benyttet rett materiale på etiketten eller produktmerkingenEgenskaper i etikettens festemiddel eller størrelse kan føre til at gjenvinnbare produkter går til spille. Hvis etikett og emballasje ikke er i samme materiale er det derfor ulike tiltak du bør gjennomføre for å sikre at produktet kildesorteres riktig og blir gjenvunnet 

For det første er det viktig at etiketten ikke er for stor. Dette for å unngå unødvendig bruk av materiale på emballasjen, og gjelder ved ulikt materiale mellom flaske og produktmerking. Grønt Punkt anbefaler at etiketter ikke bør dekke mer en 60% av produktets overflate. 

For det andre er det avgjørende at etiketten er lett å skille fra emballasje som er tenkt for panteordningender det er nødvendig. Etiketter som er for godt festet til underlaget kan føre til at hele emballeringsproduktet leses som noe annet enn det det er, og slik bli sortert ut av kretsløpet for gjenvinning.  

For en saftflaske uten en vannløselig etikett kan konsekvensen være at den aldri ender opp i butikkhyllen igjen fordi den blir lest feil og sorteres til forbrenning. Dette på tross av at dersom vi i større grad tar i bruk den plasten som allerede er produsert, kan en flaske resirkuleres opptil fem ganger.  

4: Linerless gir økt bærekraft, reduserer restavfall og øker effektiviteten  

Det å forebygge avfall, er et viktig prinsipp i en sirkulærøkonomisk tankegang. Produsenter av emballerte varer er lovpålagt å jobbe med avfallsforebyggingLinerless-etiketter fjerner bruken av bakpapir og reduserer limforbruket på etiketten med opptil 80%.

Les også: 6 økonomiske fordeler og miljøgevinster ved Linerless-etiketter  

Linerless er en etikett uten bakpapir, hvor det påføres silikonstriper på forsiden av materialet og limsoner på baksiden av materialet. Hele rullen består av kun etiketter, som kuttes opp og appliseres i en Linerless-applikator på produksjonslinjen. Det bidrar til effektiv produksjonsprosess og frigjør ressurser i forbindelse med pakking og merking.

LAST NED E-BOK MED SJEKKLISTE: 21 viktige kartleggingspunkter for dine etiketter