Næringslivet og forbrukere tar daglig aktive valg for å støtte FNs bærekraftsmål. Emballasjene, forpakningene og etikettene som din bedrift velger å benytte påvirker hvordan verdensmarkedet og potensielle kunder vurderer bedriftens innsats.

De 17 bærekraftsmålene fungerer som en global arbeidsplan for hvordan land, næringsliv og sivilsamfunn skal utrydde fattigdom, bekjempe ulikheter og stoppe klimaendringene innen 2030. For å sikre en lønnsom og bærekraftig utvikling blir næringslivet nødt til å endre metoder for produksjon og forretningsutvikling.

Når forpakninger og etiketter utvikles med et strategisk mål om å støtte utvalgte bærekraftsmål, bidras det samtidig til økonomisk vekst for bedriften.

Linerless støtter flere av FNs bærekraftsmål

Som produsent er det en rekke tiltak, gjennom hele verdikjeden, som kan utføres for å støtte bærekraftsmålene. Avhengig av industri.

Et skifte fra tradisjonelle etiketter til Linerless etiketter bidrar til å nå flere av bærekraftsmålene. Linerless reduserer avfall, effektiviserer produksjon og bidrar til en mer sirkulær økonomi som optimerer ressursbruken.

Linerless er nemlig noe så enkelt – men også revolusjonerende – som en etikett uten bakpapir. I tillegg til å fjerne bakpapiret kan også limforbruket reduseres med opptil 80% på denne type etiketter.

Dette gir en rekke fordeler og miljøgevinster:

  • Reduserer avfall
  • Gode alternativer for resirkulering
  • Mindre ressurser til produksjon
  • Lavere utslipp
  • Mindre energiforbruk

Disse fordelene faller inn under en rekke av FNs bærekraftsmål. Spesielt bærekraftsmålene (men ikke utelukkende til) 11, 12, 13 og 15.

Avfallsbehandling og produksjon av Linerless Labels

Bærekraftsmål 12 omhandler blant annet avfall, kildesortering og matsvinn, men også omstrukturering av forbruk og produksjon. For mange bedrifter innebærer derfor bærekraftsmål 12 flere mulige forbedringspunkter i forsyningskjeden.

LAG EGEN standard_Avfallspyramiden_illustrasjonAvfallshierarkiet, også kjent som avfallspyramiden, illustrerer EU sitt rammedirektiv for avfall. Pyramiden prioriteres fra øverst til nederst, og det er som kjent avfallsreduksjon som troner på toppen:

Innovative løsninger som reduserer avfall, er derfor et riktig og gjennomførbart tiltak for å støtte bærekraftsmål 12. Linerless bidrar til avfallsreduksjon gjennom fjerning av det tradisjonelle bakpapiret på etikettene.

Redusert behov for transport og klimagassutslipp med Linerless Labels

Ifølge Statistisk Sentralbyrå er transport den største kilden til klimagassutslipp i Norge. Hele 31%. Transport er derfor et område hvor dere som bedrift kan bidra til å redusere klimagassutslippene.

Transport burde kanskje hatt en egen sektor i FNs bærekraftsmål, men i stedet utgjør det en betydelig faktor i flere av de 17 målene:

  • FNs bærekraftsmål 11 – Bærekraftige byer og samfunn
  • FNs bærekraftsmål 12 – Ansvarlig forbruk og produksjon
  • FNs bærekraftsmål 13 – Stoppe klimaendringene
  • FNs bærekraftsmål 15 – Liv på land

Ved bruk av Linerless etiketter reduseres utfordring med ekstra avfall etter produktmerking. Ingen avfall fra bakpapir = ingen bortkjøring av avfall.

Målene til FN er utvilsomt ambisiøse, og dersom vi skal lykkes med denne dugnaden er vi nødt til å forsterke samarbeidet mellom næringer og tydeliggjøre tiltakene for forbrukerne våre. Men er det én ting vi er sikre på, så er det at norsk næringsliv både vil og kan bidra til å oppfylle FNs bærekraftsmål.

Da blir kostnadsbesparelsen også en flott bonus til miljøgevinstene.

For det er klart; redusert avfall, transport og behov for lagring reduserer også kostnader.

LAST NED E-BOK:  Emballasje- og etikettrender 2021